Mariana Mladenova Mariana Mladenova Потребител

Здравни осигуровки при наследствена пенсияНе работя, но получавам наследствена пенсия. Въпросът ми е дължа ли здравна осигуровка?Отговори

 • Здравейте,

  Наследствената пенсия, която получавате попада в обхвата на пенсиите изплащани от фондовете на държавното обществено осигуряване. Тя е една от четирите вида пенсии на задължителното пенсионно осигуряване:

  • Пенсии за осигурителен стаж и възраст;
  • Пенсии за инвалидност;
  • Наследствени пенсии;
  • Пенсии, несвързани с трудова дейност.

  А според закона за здравното осигуряване пенсионерите от държавното обществено осигуряване са здравно осигурени до размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях, като вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

  Следователно имате статут на здравноосигурено лице и не дължите осигурителни вноски.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->