СТЕФКА ЦЕКОВА СТЕФКА ЦЕКОВА Потребител

Погасяване на данък МПС по давностНа името на починало лице се води МПС, което е спряно от движение през 2001 г. в КАТ, но не е бракувано. Може ли да се погаси по давност дължимия данък по чл. 171 и какво е необходимо да направят наследниците?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 54, ал. 3 от ЗМДТ собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък чрез данъчна декларация, която подават в съответната община в двумесечен срок от настъпване на обстоятелството, което води до освобождаване от данък, т.е. от спирането от движение на МПС.
  Към декларацията следва да се представи документ от КАТ, удостоверяващ, че регистрацията на моторното превозно средство е прекратена. Ако някакъв данък е бил начисляван, следва да се иска от общината корекция на дължимите суми чрез акт за установяване на задълженията (чл. 107, ал. 3 от ДОПК).
  Ако такава корекция бъде отказана, наследниците могат да възразят в писмена форма, че задълженията са погасени по давност. Давността не се прилага служебно (чл. 120 от ЗЗД) и затова наследниците първо трябва да възразят. С подаване на възражението задълженията се погасяват.
  Поздрави.
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->