Николинка Момъкова Николинка Момъкова Потребител

Право на ранно пенсиониране за учителиУважаеми г-да,

Живея от 3 г. в чужбина. Родена съм на 25.05.1957 г. В България имам 25 г.и 9 месеца учителски стаж. Прочетох, че има промени в пенсионните условия за учителите от 2014 г.

Много моля да ми отговорите, кога мога по-рано (в коя година) да се пенсионирам като учител и при колко години учителски стаж?

Предварителн Ви благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  До 31 декември 2020 г. включително учителите могат да ползват специален ред за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, регламентиран с разпоредбите на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) и чл. 19 и 19а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

  С § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО е уредена възможността за ранно пенсиониране на учителите от Учителския пенсионен фонд. За да ползват това право към датата на освобождаване от учителска длъжност, трябва да са изпълнили и двете условия:

  1. навършена възраст 3 години по-рано от възрастта им, на която биха се пенсионирали за осигурителен стаж и за възраст по общия ред на чл. 68, ал. 1 от КСО;
  2. наличие на определена продължителност на учителски стаж, който се увеличава ежегодно с по 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете. Условието за необходимия учителски стаж по години е показано в следната таблица:

  ИЗИСКУЕМ УЧИТЕЛСКИ СТАЖ ЗА РАННО
  ПЕНСИОНИРАНЕ ОТ УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
  ГОДИНА ЖЕНИ МЪЖЕ
  2013 25 г. 8 м. 30 г. 8 м.
  2014 26 г. 31 г.
  2015 26 г. 4 м. 31 г. 4 м.
  2016 26 г. 8 м. 31 г. 8 м.
  2017 27 г. 32 г.
  2018 27 г. 4 м. 32 г. 4 м.
  2019 27 г. 8 м. 32 г. 8 м.
  2020 28 г. 33 г.

  Можете да поискате съдействие от НОИ - отдел пенсиониране за по точни изчисления на база вашите партидни данни .
  Поздрави В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->