Veselin Simeonov Veselin Simeonov Потребител

Обезщетение по чл 222 и граждански договорЗдравейте

За месец ноември ми е изплатено обезщетение по чл 222. За същия месец имам възнаграждение от 30 лв по граждански договор. В НОИ ми казват, че нямам право да работя по граждански договор. Прави ли са?


Отговори

 • Здравейте,
  В ал. 1 от чл. 222 КТ е предвидено, че ако в срока на дължимо обезщетение работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. Има се предвид работа по нов трудов договор, по който лицето получава по-ниско трудово възнаграждение. Израза “оставане без работа” е в смисъл останал без работа по трудов договор, а не по граждански договор.
  В писмо № 26-00-78 от 08.03.1994 г. на МТСП се съдържа указание относно обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ да се изплаща само след представяне от страна на уволнения работник или служител на доказателство за това, че не е започнал работа по трудов договор във времето на определения в закона.
  Оставането без работа обикновено се доказва с представяне на трудовата книжка на лицето, с която да докаже на последния си работодател, че непосредствено след уволнението не е възникнало друго трудово правоотношение.
  Работа по граждански договор непосредствено след уволнението не прави недължимо обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ. Напротив, след като работник или служител не е започнал работа по трудово правоотношение в определения от закона, в колективния или в индивидуалния трудов договор срок, той има право да получи обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 КТ и в размери съгласно същата разпоредба.
  Поздрави В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->