Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

Преминаване он ДУК към СОЛЗдравейте,

1. Собственик на ЕООД пенсионер, до сега се осигурява само здравно. При отпочване на дейност 2011 г. е подадена ОКД 5 и , че собственика ще се осигурява само здравно. От 01.2013 Дружествето няма дейност цяла година, регистрирано по ЗДДС. За се прекратят вноските за ЗО следвали да подаде декларация ОКД 5 за прекъсване на дейност, или с подаване Д1 за м.12 да посочи последен ден в осигуряване. От указание на НОИ изх. № 91-01-119 /22.04.2013 е записано, в което има текст "Обстоятелството , че не желаят да се осигуряват , лицата заявяват н т.15 на Д1, " от което не ми стана изобщо ясно, следвали да се подава ОКД5 за прекъсване на дейност и от там на ЗО или не се прекъсва дейност а само в Д1 се посочва ден на прекратяване на ЗО?

2.- Пенсионер до настоящият момент се осигурява по ДОУ. От 01.2014 г. иска да премине като СОЛ и да се осигурява само здравно. Следва ли да подаде ОКД 5 . Върху МОД за СОЛ ли следва да се внасят ЗО, и в края на годината с подаване на Декларация по чл.50 да изравни вноските, тъй като за полагане на личен труд в дружеството възнаграждението което ще получава ще бъде много на максималния осигурителен доход.?

Благодаря предварителноОтговори

 • Здравейте,
  1. ОКД 5 се подава при всяко започване/възобновяване или прекъсване/прекратяване на трудова дейност в сроковете установени в НООСЛБГРЧМЛ в седем дневен срок от настъпването на обстоятелството.

  2. Подавате ОКД 5 считано от 01.01.2014 ,че лицето ще се осигурява като СОЛ и втора ОКД 5,че е прекъсната дейността като ДУК от същата дата.

  Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред.[/b]
  и чл.4,ал.6 от КСО:
  (6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.
  От това произтича ,че лицето има право да се осигури само за здравно няма да го декларира в ОКД5 но ще посочи в Д1 МОД за СОЛ и здравна вноска.

  Поздрави В.Дадова
 • Благодаря Ви, но не м стана ясно каква е нази втора ОКД 5 за прекратяване осигуряване по ДУК. Когато се е осигурявал по ДУК не е подавана ОКД5
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->