Елеонора  Константинова Елеонора Константинова служител

Данъчни амортизируеми активиЗдравейте,

Искам да се консултирам с вас относно ДАП и по точно попълването на справка 2 /амортизируеми активи/ в годишната декларация -чл.92 от ЗКПО. В колони 4,5 и 6 се попълват стойностите само на активите на които се начислява данъчна амортизация или се включват и стойностите на напълно амортизираните за данъчни цели активи/т.е на тези, които данъчната стойност е 0-на стари активи от преди много години/. Напълно амортизираните активи не са отписани нито от САП нито от ДАП, но в ДАП посочвам само тези на които се начислява амортизация.

Моля за вашето съдействие!
Хубав ден и ви благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно чл.60, ал.1 от ЗКПО актив се отписва от данъчния амортизационен план, когато е напълно амортизиран за данъчни цели. Имайки предвид, че справката за амортизируемите активи в ГДД отразява информацията от ДАП би следвало да не включвате в нея информация за отписаните от ДАП активи.

    Поздрави,

    Лора Танева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->