Гинка  Нейчева Гинка Нейчева Потребител

Осигуровки при ТЕЛК 50% н.т.р.За осигуровки и ДДФЛ, лице с 50% н.т.р. (каквото и да значи това) на трудов договор, може да работи по трудова характеристика. Ползва ли някакви облекчения?Отговори

  • За лице с 50 и над 50% нетрудоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползва данъчно облекчение за данък върху доходите на физическите лица. Чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ гласи, че сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.Това означава, че ако годишния доход на това лице е до 7920 лв. то ще ползва данъчно облекчение и няма да плаща данък общ доход. Ако сумата 7920 лв. се раздели на 12 месеца означава, че за да има право на това данъчно облекчение доходът на това лице за един месец не трябва да надвишава 660 лв.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->