Лили Тодорова Лили Тодорова Потребител

Уволнение по чл.328, ал.1, т.12Здравейте!

В момента съм в майчинство, което изтича този месец. Ходих до службата и ми казаха, че ще ме съкратят по чл.328, ал.1, т.12. Като попитах за причината, ми казаха, че няма работа в момента. Длъжността ми е продавач-консултант. Не са ми давали предизвестие, сигурно си мисят, че няма да се сетя да поискам да ми го платят.

Мога ли да го съдя на основание, че уволнението е незаконно и да ми плати обезщетение в размер на няколко заплати? Има ли вероятност да загубя делото? Ще съм много благодарна, ако някой ми каже как е най-добре да действам.Отговори

 • Чл. 328, ал.1, т.12 гласи - Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
  Това означава, че работодателят е длъжен да да връчи предизвестие 30 дни преди прекратяване на договора, освен ако в трудовия договор не е уговорен по-дълъг срок. Ако работодателя не изпълни предизвестието си от негова страна, то за дните, за които не е изпълнил предизвестието дължи обезщетение на работника. Прекратяването при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор трябва да бъде писмено мотивирано в заповедта за прекратяване от страна на работодателя. Ако причината за прекратяване на договора изобщо не е мотивирана или не е добре мотивирана и вие не сте съгласна с това, можете да я оспорвате. Ако работодателя не спази предизвестието от негова страна и не ви заплати полагащото се обезщетение за това, можете да подадете сигнал в Инспекцията по труда и да потърсите правата си.
 • Благодаря за отогвора! Казаха ми, че има закон, според който 6 месеца след уволнението, ако съм още безработна мога да отида при работодателя и да поискам обезщетение, равно на заплатите, които е трябвало да получа. Има ли такъв закон и по какъв начин се изпълнява?
 • Няма такъв закон, отнасящ се за вашия случай.
 • Благодаря за помощта! Весели празници!
 • Здравейте.
  Имам мнение, което допълва даденото по-горе от колегата. Налице е ограничена правна практика на ниво ВКС. Цитирам част от правната мотивировка по Определение № 773 София, 14.07.2009 г. 2009 Върховен касационен съд......
  Според представеното с касационната жалба решение на ВКС, правилото на чл. 328 ал. 1 т. 12 от КТ урежда случаи, при които длъжността, заемана от работника или служителя се запазва, но изпълнението й е невъзможно по причини обективни за работодателя или работника или служителя. В решението на апелативен съд се сочи, че наложена мярка за неотклонение представлява обективна невъзможност за явяване на работа и осъществяване на трудовите задължения представлява основание за прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 328 ал. 1 т. 12 от КТ.
  Според мен "обективна невъзможност за изпълнение на ТД" е правна хипотеза, различна от "липса на работа"-чл.328,ал.1т.3-намаляване обема на работа или т.4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при спиране на работа за повече от 15 работни дни;Считам, че правното основание 328,ал.1, т.12 от КТ няма да е приложимо в случая "липса на работа", което Вие споменавате! Което може да означава успешно обжалване на уволнението в съда и спечелване на делото.
 • Колеги, моля да изразите становище по представения казус - като становища и като цитиране на съдебна практика.
  Казусът е рядко срещан и интересен.

  Предварително благодаря от мое име kazimirc4
  и изразявам уважението към всички вас......
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->