Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

13-та заплата за служителка в майчинствоОС на ООД взе решение за изплащане по една коледна заплата на персонала.

Има ли право на такава заплата майка, на която в момента се изплаща обезщетение за бременност и ражадане на основание чл.50 ал. от КСО?

Предварително балгодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Ако възнаграждението се изплаща за извършена работа и постигнати резултати през определен период и служителката е ползвала отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете през този период, то не й се дължи, тъй като тя получава парично обезщетение от фондовете на ДОО.

  Ако става въпрос за социални добавки, които не зависят от отработеното време и постигнатите резултати и се изплащат на всички служители, то е редно и служителките в майчинство да получават такава добавка. Тези въпроси следва да бъдат уредени с правилника за вътрешния трудов ред и работната заплата на дружеството.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • В правилника за вътрешния трудов ред и работна заплата е записано, че за коледа или НГ при постигнат добър финансов финансов резултат, Дружеството ще изплаща по една брутна заплата на всеки служител Заплатите на служителите са различни по величина. До сега са изплащани такива, като са начислявани във ведомостта като допълнителни трудови възнаграждения, и вурху сбора от РЗ,, прослужено време и част от тази така наречена 13-та заплата са начислявани осигурителни вноски до размера на максималния осигурителен доход. Тази 13-та заплата е съобразена с брутната заплата на служителите, а не е еднаква за всички. Дружеството е с численост 5 души , заедно с ъс собственика , който се осигурява по ДУК, но за пръв път има служителка, която е в отпуск за бременност и раждане и не мога да я включа във ведомостта.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->