Борис Христов Борис Христов Потребител

Осигурителен доходКаква е сумата на осигурителния доход на лице на трудов договор с брутна заплата 3 000 лв. през м .ноември 2013 г.? Лицето има отработени 19 работни дни и 2 работни дни болнични изплащани от НОИ.Отговори

  • Брутната заплата на лицето е 3000 лв. Сумата е по-голяма от максималния осигурителен доход за 2013 година, който е 2 200 лв. Това означава, че при пълен работен месец лицето трябва да се осигурява върху максималния осигурителен доход от 2 200 лв. Работните дни за м.Ноември 2013 година са 21. След като лицето има два дни болнични, то неговите действително отработени дни за м.Ноември 2013 година са 19. Не сте обяснили защо двата дни болнични ще бъдат изплащани от НОИ, а не от работодателя. Може би болничния лист не е първичен, а е продължение. Не сте предоставили информация лицето има ли право на клас за професионален опит, затова ще направя изчисленията според подадената от Вас информация и като приема, че лицето няма клас.

    3 000 лв. брутна заплата : 21 работни дни за м.11.2013 = 142,86 лв. за 1 работен ден.
    142,86 лв. х 19 действително отработени дни = 2 714,34 лв. брутна заплата

    В този случай брутната заплата отново е по-голяма от максималния осигурителен доход за 2013 година и лицето отново трябва да се осигурява върху максималния осигурителен доход от 2 200 лв.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->