ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Прекратяване на ТД по чл. 68, ал. 1 т. 3Здравейте!

Когато съм била по майчинство на мое място назначават колежка по чл. 68, ал. 1 т. 3, но в ТД пише и във връзка с чл. 70 от КТ с дата 01,12,2008г. като не е посочен срок в договора. В първото уведомление до НАП се записва код на договора - 04. След като аз се връщам от майчинство на 19,04,2010г. с нея се сключва допълнително споразумение по чл. 68, ал. 1 на същата длъжност и е подадено уведомление до НАП с код на договора 01, което е прието на място с подпис на служител и печат. След като се пенсионира касиерката ни , с тази колежка е сключено ново споразумение по чл. 119 като се преназначава на нова длъжност- касиер в счетоводството и отново се подава уведомление до НАП с код на договора 01- безсрочен. Преди няколко дни , при проверка на инспекцията по труда , виждаме , че това лице фигурира в масивите на НАП с код на договора 04. От НАП ни обясняват, че първо е трябвало да се прекрати договора по чл. 68, ал. 1, т. 3 и след това да се сключи нов ТД по чл. 67-безсрочен, защото : " Код 04 не може да премине в код 01 автоматично и дава грешка" ! На моя въпрос тогава защо са приети уведомленията с код 01 отговорът беше: "Това , че тогава са приети, не значи , че са верни. Програмата ни вече прави разлика между кодовете и дава грешка"!!!!!!!!! Тяхната препоръка е да прекратим ТД с код 04 и да се сключи нов ТД с код 01 , но със задна дата, като за това ни трябва предписание от Инспекцията по труда. В инспекцията , обаче, след като изчетоха КТ , ми обясниха, че нямам правно основание да прекратявам договора и не е от тяхната компетенция да ми дават такова предписание. Отговорът беше :"Не знам какво да ви посъветвам, от тук нататък няма верен ход. "

Какво е вашето виждане по този казус?

Предварително благодаря!
С Уважение : Пенка Дончовска- РусеОтговори

 • Здравейте,

  Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение и др.). В чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ е предвидено, че срочен трудов договор се сключва за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. Това е самостоятелно основание за сключване на трудов договор. Причината, поради която титулярът отсъства от работа, няма правно значение. Срокът по трудовия договор за заместване се определя от продължителността на отсъствие на работника или служителя – титуляр на длъжността. Ето защо в този договор трябва изрично да се посочи името на титуляра на длъжността, както и че договорът за заместване се сключва до завръщане на титуляра. Договорът за заместване се прекратява без предизвестие на основание чл. 325, т. 5 от КТ, със завръщане на замествания работник или служител на работа.
  Необходимостта от назначаване на заместник се преценява от работодателя. При прекратяването на заместващия работодателят е задължен да издаде акт за прекратяване на трудовия договор и да попълни трудовата книжка на заместника, т. е. не би могло и заместваният, и заместникът да работят едновременно на една и съща длъжност. По въпроса дали е налице недействителност на трудовия договор на заместника или не може да се произнесе съдът (чл. 74, ал. 2 от КТ).
  от /РАЗЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 27.11.2013//РАЗЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 26.11.2013 Г./
  Мога да ви посъветвам ако не се обръщате съд е да подадете уведомление със сегашна дата с код 04 и да се сключи нов тр.договор с код 01 от същата дата, от която ще бъде освобождаването.

  Поздрави!
  Адриана Ноева • Здравейте,
  За да не отварям нова тема, се нуждая от Вашите кометентни отговори.
  Въпросът ми е.
  Служителка в отпуск по майчинство се завръща на работа на 27 юли, но същевременно подава молба за неизползван платен годишен отпуск. От коя дата следва да се прекрати договора на лицето, което я замества :
  От датата на на която титуляра се завръща или
  след изтичане на разрешеният и платен годишен отпуск.
  Благодаря Ви предварително.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->