Светлана Стоянова Светлана Стоянова счетоводител

База за изчисляване на СБКОЗдравейте!

Дали при изчисляване на базата за определяне на СБКО се включват и сумите получени през съответния период за ДВПР (допълнително възнаграждение за постигнати резултати)?Отговори

 • Здравейте,

  В Кодекса на труда е регламентирано единствено, че начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. По този начин се дава възможност на всяко отделно предприятие/дружество да установи свои собствени системи и методи за разпределяне на тези средства по начин, който смята за най-ефективен и целесъобразен.

  Общото събрание се състои от всички работници и служители в предприятието. Когато организацията на труда или други причини не позволяват функционирането на общо събрание, по инициатива на работници и служители или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците. То се състои от представители на работниците и служителите, избрани за определен от общите събрания в структурните звена на предприятието срок. Нормата на представителство се определя от работниците и служителите и е еднаква за цялото предприятие. За свикването, дейността и правата на събранието на пълномощниците се прилагат правилата относно общото събрание на работниците и служителите.  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 6 и чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->