Анелия Димитрова Анелия Димитрова Потребител

Осчетоводяване на касов бон и фактураЗдравейте,моля за помощ за следният казус:

Фирма извършваща транспортни услуги, издава за извършените услуги касов бон. В края на месеца дневните отчети се осчетоводяват с ПКО 501/703 за всеки ден.

Ккак би изглеждала една такава статия, ако в един ден фирмата е издала фактура за един клиент и отделно касов бон за друг клиент?

Благодаря Ви!Отговори

  • Ако приемем, че за 05.12 имате само три продажби (едната за 1000 лв., втората за 400 лв., а третата за 700 лв.), ако и за трите продажби сте получили парите в брой и сте маркирали сумите на касовия апарат, то в края на деня дневния отчет от касовия апарат ще бъде за 2100 лв. Ако приемем, че за първата продажба, която е за 1000 лв. сте издали фактура, а за втората и третата продажба, които са за 400 и 700 лв. не сте издали фактура, а само касова бележка, то счетоводните записвания за 05.12 ще бъдат следните:

    1.Осчетоводявате си фактурата за продажба – 501/703 – 1000 лв. Документа , на база на който правите това осчетоводяване е фактурата с нейния номер, дата, клиент.

    2.Осчетоводявате с ПКО всички останали продажби за 05.12 извън продажбите с фактури, издадени на 05.12. Счетоводното записване ще бъде – 501/703 – 1100 лв. Сумата се получава като от сумата на дневния отчет 2100 лв. извадим сумата на издадените фактури за тази дата 1000 лв.
  • Много благодаря за помощта!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->