Alexandra Kovacheva Alexandra Kovacheva Потребител

Запор на болниченЗдравейте!

Въпросите ми са свързани с проблемните майчински през 2008 - 09г., взимани докато детето е ходело на ясла. Ако не е получено уведомление имат ли право от НОИ сега да удържат пъри? Имат ли право да взимат всички пари /за цял месец парите/, като по този начин оставят болния без никакви средства?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 114 от Кодекса за социално осигуряване възстановяването на недължимо получини суми по общественото осигуряване (вкл. и обезщетение за майчинство) е в зависимост от добросъвестността на получателя. Ако получателят е бил недобросъвестен (т.е. е знаел, че не следва да получи съответното обезщетение и въпреки това го е получил), то той дължи връщане на неправомерно получените суми. Ако е бил добросъвестен обаче, получателят не следва да възстановява сумите.
  За събиране на недобросъвестно получените суми съответното ТП на НОИ издава разпореждане, което подлежи доброволно изпълнение в 14-дневен срок. За целта НОи трябва да изпрати покана за доброволно изпълнение. В случай, че сумите не бъдат заплатени доброволно, се образува изпълнително дело в НАП и сумите подлежат на принудително събиране от публичен изпълнител. Не могат да се запорират сумите в размер до 250 лв., освен ако не става дума за суми, получени от държавното обществено осигуряване по КСО. Т.е. за връщане на дължимите обезщетения за майчинство за минал период не може да се налага запор за сумите под 250 лв. на месец, но може да бъде налага запор върху текущите обезщетения за майчинство.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте,пак става въпрос за прословутите майчинства. Моя позната е в продължителен болничен. Запорирана и сметкита и на запорното съобщение и пише,че трябва да остават по 250лв. на член от семейството.Те са четири членно семейство и понеже общия доход на нея и съпругът и е 750лв.не можеха да им удържат. Сега обаче от 4 месеца е в болничен и НОЙ не и превеждат пари,защото била длъжник.Имат ли право да оставят един болен и неговото семейство без средства?В момента даже и ток нямат а са с 2 деца?
 • Здравейте,
  Съгласно чл. 114, ал. 5 от КСО дължимите суми по разпореждания, които не са погасени доброволно в срока по ал. 3, подлежат на принудително изпълнение по реда на чл. 110, ал. 5, т. 1 от този кодекс или по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен в случаите, когато могат да бъдат прихванати от изискуеми вземания на осигурения от държавното обществено осигуряване. Прихващането се извършва с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, или на друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението.
  Най-вероятно от НОИ са извършили прихващане между вземанията на НОИ за сумите по разпореждането за връщане на недължимо платените майчински (издадено по реда на чл. 114, ал. 3 от КСО) и вземането на майката-длъжничка от НОИ за обезщетение за болничен. За целта обаче трябва да е издадено от НОИ изрично разпореждане за прихващане и същото да е връчено на длъжничката, но не споменавате за такова.
  Съгласно чл. 114а от КСО върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка, както и при прихващане на суми по реда на чл. 114.
  Това означава, че ако НОИ са извършили прихващане, те могат да задържат тези суми (за обезщетение за временна нетрудоспособност). Въпреки това майката може да обжалва разпореждането за прихващане по реда на чл. 117 от КСО пред съответния ръководител на ТП на НОИ. За целта е най-добре да се обърне към адвокат.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте, имам следния въпрос: може ли за прихващане на неправомерно получена сума за безработица, тоест не върната след възстановяване на работника от съда, да бъде удържане цялата сума от изплащане на болнични?
 • Здравейте,
  имам следния въпрос:
  Преди известно време наложиха запор на заплатата на майка ми. Причината беше неправомерно теглене на пенсията на починал роднина и тя като наследник се оказа човекът, който трябва да връща парите...но това е друга тема. Преди три месеца я диагностицираха с онкологично заболяване и се наложи да излезне в болничен. Сега от НОИ и удържат абсолютно цялата сума на болничния и реално тя остава без абсолютно никакъв доход. Въпросът ми е имат ли право да и удържат 100% от сумата и да я оставят да живее без без абсолютно никакви пари? Благодаря Ви. Ще очаквам обратна връзка.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->