marina  nikolova marina nikolova счетоводител

Наем на помещение от физическо лицеЗдравейте отново ,

Ние сме юридическо лице и наемаме офис от физческо лице. Смятам, че е редно да издадем сметка за изплатени суми и служена бележка, да удържим и внесем данъка (изключая четвърто тримесечие).

Въпросът ми е относно декларацията, която трябва да попълни, че е самоосигуряващо се лице - какво следва да се разбира под самоосигуряващо се лице? Има ли случай да се наеме от физическо лице и да не следва издаването на споменатите документи и внасяне на дължимия данък от платеца на дохода ?

Благодаря Ви предварително,
Успешен ден !Отговори

  • Здравейте,
    Според КСО чл.5 ал.2 Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка- лица упражняващи свободна професия и занаятчийска дейност, земеделски производители ,собственици и съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества ,ЕТ и т.н За целите на ЗДДФЛ за да не се облага при платеца на дохода ,лицето трябва лично да е декларирало по чл 43 ал 6 ,че е самоосигуряващо се и в този случай би трябвало да издаде документ по Закона за Счетоводството за получения доход от наем.
    Наличието на декларацията по чл 43 ал 6 е основание за неудържане на данък при изплащане на дохода от наем.

    Поздрави В.Дадова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->