Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Присъдено вземанеСъгласно решение на съда имам постъпления по сметката:
Присъдени вземания, обезщетения за забава, държавна такса и законова лихва.

При осчетоводяването им трябва ли всичко да минавам през сметката на Клиента-411
например 503/411
411/721

503/411
411/709Отговори

 • Здравейте,

  В практиката е прието при започване на съдебно дело, свързано с вземания от търговски контрагенти, тези вземания да се отчитат по отделна, специално обособена за тази цел сметка, като статията, с която се отразява това прекласифициране е:

  Дт Вземания по съдебни спорове
  Кт Вземания от клиенти

  Всички съдебни разноски, които се очаква да бъдат възстановени от длъжника при благоприятен за дружеството изход на делото, се отчитат като отново се дебитира сметка „Вземания по съдебни спорове” и се кредитират сметките за парични средства със стойността на изплатеното.

  При отсъждане на съда в полза на дружеството се записва следната статия:

  Дт Присъдени вземания
  Кт Вземания по съдебни спорове

  Ако е присъдена и лихва за забава, тя се отчита по следния начин:

  Дт Присъдени вземания
  Кт Приходи от лихви

  Всяка сума, изплатена от страна на длъжника, се отразява като намаление на присъденото в полза на дружеството вземане

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->