Petar Petrov Petar Petrov Потребител

Компенсация за дежурство през празничните дниМоже ли работодател да пише на дежурство един и същи човек и на Коледа и на Нова година? Също така, по какъв начин би следвало да бъде компенсиран съответния човек?Отговори

 • Здравейте,

  Според разпоредбите на Кодекса на труда работодателят е задължен да осигури на служителите си, които работят при сумирано изчисляване на работното време междудневна почивка от минимум 12 часа и непрекъсната седмична почивка от най-малко 36 часа, а при промяна на смените, наложена от обективни причини, свързани с дейността на предприятието – най-малко 24 часа. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа.

  Не е задължително седмичната почивка да се предоставя в събота и/или неделя, нито има забрана за работа в празнични дни при тази форма на отчитане на работното време. В случай че работодателят се съобразява с посочените по-горе норми, той има право да разпредели смените на служителите съобразно обективната необходимост от присъствието им на работа за нормалното протичане на работния процес.

  За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 142, ал. 2 и ал. 4, чл. 152, чл. 153, ал. 2 и ал. 3 и чл. 264 от Кодекса на труда и чл. 9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->