Деси Деси Счетоводител

Фактура и Договор за покупко-продажба на ДМАЗдравейте, колеги!

Днес Управителя иска да издам фактура с дата 29.11.2013 г. Фирмата е регистрирана по ДДС, за продажба на товарно ремарке, като имам само сключен предварителен договор от тази дата за покупко-продажбата. Мога ли да издам такава фактура с тази дата? Сделката все още не е минала през нотариус и нямам окончателен договор с нотариална заверка на сделката. Правя уточнение, че все още нямам издавани фактури за декември.Отговори

  • Здравейте,

    Имате задължение за издаване на фактура в 5 дневен срок от възникване на данъчното събитие съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС, във ващия случай данъчното събитие е предаването на стоката, следователно тогава за вас ще възникне задължение за фактуриране.

    Поздрави
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->