Rosica Nenova Rosica Nenova Потребител

ТрудоустрояванеДобър ден!

С ТЕЛК решение съм от 27 ноември, работя като учител. Разговарях с директора днес и той ми каза, че няма подходящо място, което да съответства на показанията на ТЕЛКА. Искам да попитам дали е длъжен да ми подсигури такова място или не?Отговори

 • Здравейте,

  В Кодекса на труда по чл. 315 ал.1 е определено, че работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност. А в ал.3 - частта от общия брой на работниците и служителите по ал. 1 по икономически дейности се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването.
  Това е важно, за да знаете че ако има над 50 служители във вашето предприятие трябва задължително за има определени работни места за трудоустрояване.
  Основанието за трудоустрояване на работника или служителя е чл. 314 от КТ. В разпоредбата е предвидено, че когато работникът или служителят поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето може да изпълнява друга, подходяща работа, или същата работа при облекчени условия, той се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.
  Съгласно чл. 317 от КТ, необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи.
  Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа.
  Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му. При неизпълнение на предписанието на здравните органи от работодателя той дължи на работника или служителя обезщетение по чл. 217.
  Ако работодателят не изпълни задълженията си, можете да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на предприятието.

  /РАЗЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 5.05.2011 Г./ /РАЗЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 14.01.2010 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 315, АЛ. 1 ОТ КТ/

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • Здравейте. Какво е заключението на ТЕЛК, за не можете да упражнявате работа като учител?Подробности? Възможно е това да става при облекчени условия? Или е субективно решение на директора?, което може да стане или не!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->