Станислава Цачева Станислава Цачева Зп счетоводител

Служебна бележкаФирма е под наем. До момента счетоводителката не е подавала декларация по чл.55 за удържания данък. Може ли да издам служебна бележка в края на годината, за да нямам глоба? Може да напишем в договора че наема се плаща годишно.Отговори

  • Ако в договора е записано, че наема ще се плаща веднъж годишно, определена е крайна дата за плащане на наема - напримар 31.12.2013 год., имате разписка от наемодателя за платен наем за цялата 2013 год. с дата на получаване на сумата 31.12.2013 год. и ако фирмата издаде служебна бележка за платен наем за период 01.01.2013 - 31.12.2013 год. с дата на плащане 31.12.2013 год., то тогава се счита, че наемателя е придобил дохода си през м.12.2013 год. /четвърто тримесечие/, съответно фирмата е платила наема през м.12.2013 год. /четвърто тримесечие/ и фирмата няма да има задължение да подава декларация по чл.55 през цялата 2013 година.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->