Надежда Христова Надежда Христова Потребител

Право на платен годишен отпускКъм 01.11.2013г. назначихме 10 човека по чл.70,ал.1,т.1 от КТ,които до този момент бяха служители/работници/ в друга фирма със сходен предмет на дейност и имат неизползвани дни от полагаемия платен годишен отпуск в другата фирма.

Имат ли право да използват тези дни/които не са използвали при другият работодател/ до края на 2013 год.?


Отговори

  • Във вашата фирма новоназначените работници ще имат право на толкова дни платен отпуск, колкото дни им се зачитат за трудов стаж в тази фирма. Във вашата фирма тези работници нямат право и не могат да ползват дните, които са им останали като неизползван платен отпуск докато са работили в друга фирма. Чл. 178 от КТ забранява да се компенсира платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото правоотношение. Това означава, че ако към датата на напускане тези работници са имали неизползвани дни платен отпуск в старата си фирма, то предишния им работодател е трябвало да ги изплати като обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Тези дни не могат да се пренасят в следващата месторабота на работниците. Затова при напускане имат право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->