Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Предоставен заемСобственик на две ЕООД-та предоставя краткосрочен заем от едното ЕООД на другото ЕООД в рамките на 30 000,00 лв.

Може ли този заем да е безлихвен и по коя сметка се отчите от фирмата дала заема?Отговори

 • Здравейте,

  Нито Данъчните закони, нито Счетоводните стандарти допускат не-лихвоносно кредитиране (заеми), защото такова не съществува на свободния пазар.
  С други думи - да, лихва е нужна.

  Предоставения заем в счетоводството на Заемодателя се представя като Текущо или Нетекущо (в зависимост от падежа) Вземане от предоставени заеми на свързани лица. Дори и при Нетекущо (дългосрочно) представяне, то трябва да се покаже и текущата му част (платима в рамките на 12 месеца) в Баланса.

  Конкретната счетоводна сметка зависи от структурата на Индивидуалния ви Сметкоплан. Няма особено значение коя сметка ще използвате, стига позициите в нея да са с един и същ характер, т.е. да не смесвате "ябълки с круши".

  Поздрави,
  Б. Тенчев
 • Благодаря за отговора, но не разбрах кое е ябълките и кое крушите?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->