ангел ангелов ангел ангелов шофьор

Право на обезщетение по чл 325 т 4Добър ден.

Трудовия договор ми е прекратен по чл. 325 т. 4 . Имам 9 месеца стаж за последните 15 месеца, но имам прекъсване между двата трудови договора (12.11.2012 - 03.06.2013),което се оказва повече от 6 месеца. Според справка декларация от фирмата и твърдението на счетоводителката, имам право но обезщетение за безработица по чл222 ал1 КТ и чл106 ал2 чл107 ал3

Имам ли право?

Благодаря!Отговори

  • На основание чл.325 , ал.1, т.4 от КТ трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завършване на определената работа.
    Ако за последните 15 календарни месеца имате най-малко 9 месеца трудов стаж, без да се имат предвид прекъсванията и ако договорът е прекратен на основание чл.325 , ал.1, т.4 от КТ, то Вие имате право на обезщетение за безработица от Бюрото по труда. Но при прекратяване на трудов договор на основание чл.325 , ал.1, т.4 от КТ фирмата няма задължение да Ви изплаща обезщетение за оставане без работа на основание чл.222, ал.1 от КТ и Вие нямате право да изисквате такова. Обезщетение на основание чл.222, ал.1 от КТ се изплаща при прекратяване на договора на основание чл.328, ал.1, т.1,2,3,4,7 и 8. Тук не попада прекратяване на трудов договор по чл.325, ал.1, т.4 какъвто е Вашият случай.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->