Надежда  Мончева Надежда Мончева Потребител

Ползване на болничен по време на предизвестиеЗдравейте!

Назначена съм на трудов договор по чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ с тримесечен срок на изпитване. Подадох предизвестие за напускане още през тези три месеца.

Мога ли да ползвам болничен по време на предизвестието? И то прекъсва ли се с представянето на болничен лист или продължава да тече?Отговори

  • Здравейте,
    Срокът на изпитване трябва да бъде действително отработен, чл.70 ал (4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът
    Работникът или служителят дължи предизвестие от 30 дни,когато срокът на изпитване е уговорен в полза на работодателя. Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие (чл.325, т.1 от КТ), ако работодателят е съгласен или работникът или служителят трябва да връчи предизвестие. Ако не желае да го отработи, той дължи на работодателя обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ.
    Поздрави В.Дадова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->