Marieta Stoianova Marieta Stoianova Потребител

Декларация по чл. 88 ОТ ЗКПОЗдравейте!

Юридическо лице е прогнозирало за 2013 г. 20 хил. лв. дан. печалба. Лицето извършва тримесечни авнасови вноски, като до този момент са платени 1000 лв. Реалната печалба, която ще бъде достигната надвишава прогнозната и ще е около 39 хил. лв. Тримесечната вноска в този случай е в р-р на 975 лв. При попълването на декларацията имам неяснота: избирам трето тримесечие в част ІІ; а в част ІV: преди промяната записвам 500 лв, а след промяната каква сума трябва да запиша - 975 лв. или сумата от 1925, с която се достига всъщност размера на реалня данък - 2925 лв. (3 х 975)?Отговори

 • Здравейте,

  При прогнозна печалба 39 000 х 10% =3900 х 0,75 =2925 това е сравнение до размера на тримесечната вноска реално не трябва да превишавате 20% от 2925 т.е 2925 /1,2 =2437,50
  Разлика за довнасянe за трето тримесечие 2437,50-1000 = 1437,50 лева
  В декларацията посочвате за трето тримесечие преди промяна 500 лева и след промяна 1437,50 това е разликата която следва да се подаде с декларация до 16.12.2013 /понеделник/ .

  Поздрави В. Дадова
 • Разбрах, благодаря Ви много!
 • трябва ли да подаваме декл.по чл.88 от ЗКПО, ако имаме увеличаване на прогнозната печалба,но сме с приходи под 300 х.лв..Внесли сме за 1-во и за 2- ро трим. дължимият данък.В ГДД сме отбелязали ,че ще правим ав.вноски по.чл.83 ал.3. Моля,Ви за съвет,че срока наближава.
 • Здравейте ,
  Можете да подадате ако прецените и желаете да внесете трета вноска за да си помогнете финансово, но е хубаво да не надвнасяте данък . Във вашия случай имайте предвид ,че по силата на чл.83 ал.3 - лицата по ал. 2 могат да правят тримесечни авансови вноски по реда на тази глава, като в този случай не се прилага чл. 89.т.е. не се начисляват лихви за превишение на годишния корпоративен данък.

  Поздрави В.Дадова
 • Много благодаря.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->