milena stoqnowa milena stoqnowa Потребител

Подадено уведомление за прекратяване на договор без подписана заповед за уволнениеРаботник в ЕООД не се явява на работа 10 дни. Работодателя иска да го освободи, пуснато е и прието уведомление в НАП за прекратяване на договора, но заповедта за уволнение още не е подписана от работника. Може ли той да откаже да я подпише и какво бе последвало от това?Отговори

 • Здравейте,

  Според разпоредбите на Кодекса на труда работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.
  Тези разпоредби не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

  При невъзможност да намерите работника или служителя, за да даде обяснения и съответно да подпише заповедта за уволнение, в практиката е прието да се изпрати покана на работника да се яви, за да даде обяснения чрез писмо с обратна разписка или с нотариална покана. Същото важи и за връчване на заповедта за прекратяване, като в текста на обратната разписка е препоръчително да запишете „Заповед за прекратяване”. По този начин ще докажете неоспоримо при евентуален съдебен процес, че сте предприели всички възможни действия, за да спазите процедурата, предвидена в закона.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 190, ал. 1, т. 2 и чл. 193 от Кодекса на труда и Писмо изх. № 26-100 на Министерството на труда и социалната политика относно: изискването за предварително изслушване на работника от работодателя не е предпоставка за налагане на дисциплинарно наказание, ако е реално невъзможно, или ако не би могло да се спази по вина на работника.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->