marina nikolova marina nikolova счетоводител

Основна дейностЗдравейте ,
имам някои колебания и реших да запитам

Новорегистрирано дружество, което щеше да се занимава с информациоонни технологии, има назначен служител, който се осигурява спрямо тази дейност. В последствие се решава, че ще има друга дейност, служителят остава.

Редно ли е да се промени уведомлението (без значение дали корекция или заличаване и ново) и да се определи вече др основна дейност? Нужно ли е другаде да се прави промяна? В ТР тази дейност е от описаните, но не е първа.

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  В случай че длъжността на служителя се променя, трудовото законодателство Ви задължава да сключите допълнително споразумение/анекс към трудовия договор с този служител, в който да е записана новата длъжност. Имате задължение и да подадете уведомление към НАП за това допълнително споразумение в тридневен срок от неговото сключване.

  Ако въпреки промяната в дейността на дружеството, длъжността на служителя не се изменя, то отпада задължението за сключване на допълнително споразумение и съответно за декларирането му пред НАП.

  И при двата варианта следва да направите справка за това дали процентът на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест” на ДОО няма да претърпи промяна поради смяната на основната дейност на дружеството. Също така трябва да вземете предвид минималния осигурителен доход, определен в законовите разпоредби за новата икономическа дейност, а при промяна на длъжността на служителя – и за новата позиция, която заема. Следва да отразите измененията и в подаваната всеки месец Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице”.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 119 от Кодекса на труда, както и в чл. 3, ал. 1, т. 1, буква б от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->