Elena Peeva Elena Peeva счетоводител

Колони в дневник ПродажбиЗдравейте,

Фактурите за отдаване на земеделска земя под наем в коя колона в дневник Продажби би трябвало да покажа?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 45 ал. 1 от ЗДДС доставки, свързани със земеделска земя (вкл. отдаването й под наем) се определят като освободени.

  Съгласно чл. 45 ал. 7 доставчикът има право да избере дали да третира горепосочената доставка като освободена или като облагаема.

  Ако Вие сте избрали да я третирате като освободена следва да я включите в 24 колона на дневник продажби - Данъчна основа на освободените доставки и освободените ВОП. Ако сте избрали да третирате доставката като облагаема - 11 колона ДО на облагаемите доставки със ставка 20%.

  Поздрави,
  Лора Танева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->