Сезер Джеват Сезер Джеват одитор

Начисляване на % прослужено време на длъжностни лицаВъзможно ли е след промяната на Кодекса на труда от 31.07.2012 г. и актуализирането на заплатите, да се продължи да се начислява % прослужено време на длъжностните лица назначени в кметство? При условие, че при първостепенния разпоредител - община, също има длъжностни лица назначени по Кодекса на труда и не се начислява % прослужено време, а при второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се начислява.

Благодаря Ви предварително!Отговори

  • Здравейте,


    Работодателя трябва да ви начислява и изплаща допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит само за времето през което сте работили за него и за трудовия ви стаж на същата или сходна длъжност при друг работодател. Условията за определяне на това кои длъжности са сходни се определят с вътрешните правила за работната заплата в предприятието или с колективен трудов договор.

    Справка може да направите в чл.66 т.7 от Кодекса на труда, чл. 12 и чл. 22 ал.3 и ал. 4 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.


    Поздрави,
    Адриян Велчев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->