Parvoleta Parvanova Parvoleta Parvanova Потребител

Неплатен отпуск за отглеждане на детеЗдравейте!

От два месеца съм в неплатен отпуск за отглеждане на дете. Към момента на започване на неплатеният отпуск детето ми не беше прието на градина. Вече е прието и започна да я посещава. Този факт променя ли правото ми да ползвам неплатен отпуск за гледане на дете и нужно ли е да уведомявам работодателя за настъпилите промени?Отговори

 • Здравейте,

  Предполагам, че въпросът Ви е свързан с ползването на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Условието за ползването на този отпуск е да подадете писмено заявление до работодателя си най-малко 10 работни дни преди датата, от която желаете той да започне, в което заявление декларирате, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Такива са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса.

  В случай че детето Ви е настанено в такова заведение, то следва да подадете писмено заявление до работодателя си, в което да го уведомите за тези обстоятелства и с което да прекъснете ползването на отпуска, тъй като вече нямате право на ползването му.

  В случай че детето Ви е настанено в детско заведение, за което заплащате такса, не губите правото си на неплатен отпуск и за Вас не възниква задължение да информирате работодателя си относно тези обстоятелства.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 167а, ал 1 от Кодекса на труда, както и в чл. 49, ал. 1 и ал. 8 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за семейните помощи за деца.

  Поздрави,
  Виктор Баталов


 • Искрено благодаря за отговора и помощта Ви!
  Поздрави и успехи!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->