ЦВЕТКА АНГЕЛОВА ЦВЕТКА АНГЕЛОВА Потребител

ДДС за транзитно преминаващи през страната стокиПолучили сме стоки - ВОП от страна членка на ЕС, от които половината остават във фирмата, а другата половина транзитно преминават (нашата фирма е посредник) и заминават за Турция. За оставащите във фирмата съставяме Протокол по чл.117, а за транзитно преминаващите дължим ли ДДС?Отговори

  • Здравейте,

    За стоките оставащи във фирмата правилно съставяте протокол по чл.117 от ЗДДС, относно транзитно преминаващите стоки ДДС ще се дължи от придобиващия т.е. турската фирма фирма при вноса на стоките на територията на Турция.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->