ПЕТЯ ПИСЪШКА ПЕТЯ ПИСЪШКА Потребител

База за обезщетениеЗДРАВЕЙТЕ.

ВЪПРОСЪТ МИ Е ОТНОСНО БАЗАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ.222 АЛ.3 КТ.НА РАБОТНИК ПРЕДСТОИ ДА МУ СЕ ИЗПЛАТИ ТОВА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.ПОСТЪПИЛ Е НА ТРУДОВ ДОГОВОР НА 20.10.2013 И ПРЕДСТОИ ДА СЕ ПЕНСИОНИРА НА 21.11.2013. ПО ЗАКОН БРУТНОТО ВЪЗНАГР. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕЗЩ. Е ПОЛУЧЕНОТО ОТ РАБОТНИКА БТВ ЗА МЕСЕЦА,ПРЕДХОЖДАЩ МЕСЕЦА, В КОЙТО Е ВЪЗНИКНАЛО ОСНОВАНИЕТО ЗА СЪОТВЕТНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.ЛИЦЕТО Е НА 4 ЧАСА ПРИ МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 1.85 ЛВ.НА ЧАС.

БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.Отговори

 • Здравейте,

  Според разпоредбите на Кодекса на труда брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията на това основание е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено в трудовия договор или в друг нормативен акт.

  Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение за изчисляване на обезщетението се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, можете да направите в чл. 228 от Кодекса на труда и в чл. 19, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->