Фатме Мехмедали Фатме Мехмедали Потребител

Декл. обр. 6Здравейте!

Самоосигуряващо се лице (земеделски производител) от НАП му казват, че за 2010 г. няма подадена декл. обр. №6 и за 2011 г. има надвнесени суми (внасял осигуровки върху 270 лв.).

Как трябва да се процедира? Няма ли да има проблем при подаването на декл. обр. №6 за 2010 г. и евентуално за 2011 г. с код корекция? Варианта за електронно подаване на образците удачен ли е в случая?

Благодаря Ви предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Според законовите разпоредби декларация образец № 6, подадена от самоосигуряващите се лица, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.

    Препоръчвам Ви да отидете на място в компетентната териториална дирекция на НАП, за да получите конкретни указания, тъй като подаването по електронен път няма да бъде възможно без изрично разрешение от данъчната администрация.

    Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, можете да направите в чл. 3, ал. 7 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и в т. 7 от Указанията за попълване на Декларация обр. №6 към Преходните и заключителните разпоредби към същата наредба.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->