ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Акт за прекратяване на ТДЗдравейте!

Скоро освободихме служителка по чл. 328, ал.1 , т. 2 и 3 от Кодекса на труда. Върнали са документите и, защото в Акта за прекратяване е липсвало ЕГН, а и не е трябвало да се казва Акт, а Заповед за прекратяване на ТД.

Грешно ли е документа да се именува Акт, след като нашата програма - ТРЗ и личен състав вади бланка с такова наименование и задължително ли е вписването на ЕГН-то? Бихте ли ми посочили и точното основание за нейните претенции (закон, чл. и т.н.), тъй като тя възнамерява да ни съди и се консултира с някаква адвокатска кантора в София.

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Трудовото законодателство не регламентира конкретна бланка или друг вид образец на документ, издаван от работодателя за прекратяване на трудов договор. Конкретният текст на Кодекса на труда гласи, че при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. В практиката се е утвърдила формата на заповед като най-често използвана и разпознаваема, което не значи, че другите писмени форми на документи, използвани за прекратяване, нямат правна сила. Единствените изрични изисквания на Кодекса на труда са прекратяването да е в писмена форма и при прекратяване с предизвестие, какъвто е Вашият случай, предизвестието също да е отправено в писмена форма и да е спазен срокът му.

  Вписването на ЕГН на служителя в документа за прекратяване също не е регламентирано със закон, но Ви препоръчвам да го правите, за да е налице еднозначно дефиниране на служителя, към който е адресиран този документ и по този начин да се предпазите от всякакви възможни неблагоприятни последици от правна гледна точка. Също така е от съществено значение да бъдат вписани коректно основанието за прекратяване, датата на прекратяване и длъжността на служителя поради съображенията, изказани по-
  горе.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 128а, ал. 3 и чл. 335 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->