Крестън БулМар Хасково Крестън БулМар Хасково

Валутен курс за отчет за приходи и разходи на дъщерно предприятие в чужбинаЗдравейте!

Наше предприятие има дъщерно предприятие, което развива дейност в страна, където валутния курс се колебае значително и има сезонни вариации в приходите и разходите. Дружеството изготвя отчета си по МСС.

Какъв валутен курс трябва да бъде използван, за да се преведе отчетът за приходите и разходите на дъщерното предприятие в чужбина?
- по осреднени курсове в края на всеки отделен месец на годината – като по този начин нарушим МСС 21
- или съгласно МСС 21- ако валутния курс варира значително –използването на среден курс е неподходящо


Имаме и втори въпрос:
В предприятие, което обслужваме счетоводно, е закупен генератор за преобразуване на ток за 10 000 лв., който е необходим за въвеждането в експлоатация на 2 нови шивашки машини. Машините са за взаимосвързвани различни последователни процеси.

Самостоятелно генераторът не може да се експлоатира. Новите шивашки машини не могат да работят, ако не се захранват от преобразуващия мощността генератор. Предприятието няма намерение да закупува други подобни шивашки машини.

Как е най удачно да заведем генератор при неговото придобиване и как да го амортизираме:
А) Като отделен актив, който се амортизира спрямо неговия полезен живот:
Г) Машините и генератора са един актив, който се амортизира спрямо полезния живот на шивашките машини."

Имайки предвид, че шивашките машини са в групата на Производствените машини и оборудване, а генератора е в групата на енергетичните и двигателните машини и оборудване, можем ли да определим еднакъв полезен живот на генератора с този на шивашките машини, като по този начин ги обединим в един актив и не нарушаваме ли изискванията на МСС 16 , където за пример е дадено дезагрегирането на самолет на двигатели, корпус ………...Отговори

  • Здравейте,

    По първия Ви въпрос, МСС 21 казва, че приходни и разходни позиции се превалутират с курса към датата на съответната транзакция. Стандарта дава право да ползвате осреднен курс, но само ако няма съществени колебания. Понеже във Вашия случай такива има, то ще трябва да превалутирата всяка една транзакция поотделно със съответния курс.
    Относно втория Ви въпрос, шивашките машини и генератора трябва да се разглеждат като отделни разграничими активи и да се амортизират поотделно. Що се отнася до полезният живот, предприятието само преценя какъв да бъде той и как да амортизира актива (за счетоводни цели). За данъчни цели ще трябва да се съобразите с максималните амортизационни норми позочени в ЗКПО.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->