Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

Препродажба на стокиЗдравейте,

Дружество получава безплатна мостра през 2010 г. Същата я продава през м.октомври 2013 г. Получателя на мострата уведомява продавача, че получената мостра-стока не отговаря на определи критерии и не може да се вложи в производствота на тяхна продукция. Мострата е върната на фирмата която я предоставя безплатно. За целта издава фактура към към същият доставчик с същото количество единична цена и стойност. Помолих за кредитно известие, но издателя отказа. С така издадената фактура следва да заприходя нещо, което реално не съществува. Извърших следните счетоводни записвания:

Д-т 304

Д-д 4351/401

За да закрия салдото на 304, в извънреден разход ли да го отнеса, и с тази сума следва ли да преобразувам финансовия резултат? С издадената фактура 2010 г е отчетен финансов резултат равен на продажната стойност.Отговори

 • Здравейте,

  Ще обясня цялостното счетоводно третиране на казуса.
  1. При получаването на мострата в 2010 година е трябвало тя да бъде заприходена счетоводно и е трябвало да бъде отчетен приход, равен на нейната балансова стойност.
  2. При продажбата на мострата през 2013 година е трябвало да бъде издадена фактура. Ако продажната цена на мострата е била под нейната балансова стойност е трябвало да бъде отчетен разход и обратното, ако е била над балансовата стойност е трябвало да бъде отчетен приход.
  3. При връщането на стоката от контрагента, на когото сте я продали, е следвало ВИЕ ДА ИЗДАДЕТЕ кредитно известие на тях, а не те да Ви издават фактура на тях. При връщането си заприхождавате стоката обратно, с което ще обърнете евентуалните ОПР ефекти, които произтичат от точка 2.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • Здравейте,
  -Безплатна мостра е получена 2010 г. На каква цена следвало да се заприходи-
  Има протокол " Предоставяме ви х количество на х стока като безплатна мостра .
  -2010 е продадена на завод, и отчетен финансов резултат равен на продажната стойност.
  -2013 г. Завода връща мострата. С приемо предавателен-протокол същата е предадена на фирмата, коятое я предоставя безплатно 2010 г.
  - Завода издава ф-ра за препродажба със същите стойности. Отказва да анулира фактурата, за да му се издаде кредитно известие.
  - Как да заприходя върната мостра след като тя е предадена на фирмата, която първоначално я предоставя като безплатна?
  Поздрави
  Виолета Гиздова
 • Здравейте,

  Първоначално мострата трябва да бъде заприходена по справедлива стойност.
  Също така, от това което чета във Вашия отговор, разбирам че мострата не се връща при вашата фирма, а при фирмата която първоначално я е предоставило. В такъв случай защо искате обратно да заприходите стоката, след като тя не се връща при вас?

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • Здравейте,

  Правилно мострата се връща на фирмата която я предоставя безплатно.
  Но дружеството на което е продадена с фактура с количество цена стойност +ДДС , 2010 г. фактурира обратно на доставчика същото количество , съща единична цена , след като има фктура трябва да я заприходя, а в действителност няма такава стока?.
  С уважение
  Виолета Гиздова
 • Здравейте,
  Бих желал да обобщя казуса.
  1. 2010 година - фирма Х ВИ предоставя мостра безвъзмездно.
  2. 2010 година - Вие продавате мостратаа на фирма У
  3. 2013 година фирма У връща стоката на фирма Х, за което издава фактура на същата стойност, за която Вие сте я продали през 2010.
  4. Фирма Х Ви издава фактура за същата стойност, за която фирма У издава фактура на фирма Х.
  В крайна сметка стоката остава във фирма Х и Вие трябва да върнете на фирма Х парите, които пък те трябва да платят на фирма У.

  При така създадената ситуация, не виждам начин, при който няма да има негативни последици при евентуална проверка. При всички случай фактурата, която Ви е издадена от фирма Х трябва да изпишете на разход, но този разход може да не Ви бъде признат, понеже няма фактическа сделка.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • Т. 1-ва правилно
  т.2-ра правилно
  т.3-та Фирма У връща стокат на фирма Х, но не издава фактура на Х
  т.4-та Фирма У издава на нас фактура автентична на тази която ние сме издали на
  на тях.
  и на практика излиза,че ние полчаваме фактура от фипрма У , а нямаме стока.
  Според мен по правилно ще е да издадем кредитно известие итогава операцията
  е по приемлива
  411- х лв/702- хлв
  /4532- х лв

  а при положение ,че те ни издават фактура за доставка трябва да направя записване

  304
  4531/401
  и от тук се обърквам . Веднъж е внесен ДДС , с тази фактура, ще се ползва данъчен кредит, а всъщност стоката липсва?
  Моля засъвет. Не е ли по-добре да издадем кредитно известие ?
  Благодаря Ви за отделеното време.
  Виолета Гиздова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->