Aneliq Ivanova Aneliq Ivanova Потребител

Лихва за забавено плащанеЗдравейте!

Имаме забавено плащане от контрагент и съгласно договора ни дължат лихва. Съг­лас­но раз­по­ред­би­те на чл. 84 от ППЗДДС, при до­ку­мен­ти­ра­не­то на неустойките и лихвите не се из­да­ва да­нъ­чен до­ку­мент, а са­мо до­ку­мент, кой­то удос­то­ве­ря­ва пла­ща­не­то им от кон­т­ра­ген­та по дос­тавката.

Какъв документ трябва да издам и лихвата върху сумата без ДДС по издадената за доставката фактура ли трябва да се изчисли?Отговори

 • Здравейте,

  Законът не оповестява изрично какъв документ се издава. Съвсем спокойно можете да го кръстите "удостоверение за платена лихва" или "известие за платена лихва". Що се отнася до основата, това трябва да е сумата СЪС ДДС. Можете разбира се да изчислите лихвата и върху сумата без ДДС, но тогава няма да си ползвате пълните права, които Ви е дал закона.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • Здравейте,

  във връзка с начислените лихви от контрагент за забавено плащане, бихте ли споделили Вашето мнение дали тези лихви са оперативен или финансов разход?

  Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->