Здравко Стоянов Здравко Стоянов Потребител

Заличаване на ЕТЗдравейте.

ЕТ регистрирано през 1996г., чрез договор за покупко продажба и решение на СГС, прехвърля всички свои права и задължения на ЕООД през 2004г. През 2007г. с решение на СГС ЕТ е заличено от Tърговския регистър. От 2001г. гореспоменатото ЕТ има договор за услуга с държавна организация. През 2011г. правоприемникът ЕООД прекратява договора, като не заплаща последната такса.

Въз основа на договора и последното незаплащане, държавната организация изважда изпълнителен лист срещу физическото лице, като собственик на ЕТ.

Какво още е трябвало да направя за да не се стигне дотук?Отговори

  • Здравейте,
    Със сключването на договор за прехвърляне на търговско предприятие, ако не е постигната друга уговорка с кредиторите, по силата на закона - чл.15, ал.3 от ТЗ, възниква солидарна отговорност между отчуждителя и приобретателя за съществуващите към момента на прехвърлянето задължения, включени в предприятието или в обособената част от него. Отговорността е ограничена до размера на получените права, като съгл. чл.15, ал.3, изр.2 от ТЗ кредиторите на търсими задължения са длъжни да потърсят изпълнение първо от отчуждителя. /Решение № 213 от 30.10.2010 г. по т. д. № 29/2010 г. на ВКС, II т.о./.
    Вижте дали изпълнителният лист не е издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417,т. 2 от ГПК и ако е така, можете да възразите в 14-дневен срок, че прехвърлителят отговаря единствено до размера на получените права.
    Поздрави,
    Йордан Костов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->