Айше Зелкиф Айше Зелкиф Потребител

Дерегистрация по ДДСЛице, упражняващо свободна професия, е регистрирано по ДДС. 12 поредни месеца няма оборот и желае да се дерегистрира. Докато е регистриран по ДДС си купува къща.

При дерегистрация ще му начислят ли да плати ДДС? А ако продаде имота след като се дерегистрира ще му начислят ли ДДС?Отговори

 • Здравейте,
  Покупката на недвижим имот невинаги представлява облагаема доставка.
  Съгласно чл. 45, ал. 7, във връзка с ал. 3 от ЗДДС покупката на сгради, които не са нови, може да бъде облагаема доставка само, ако лицето - продавач (доставчик) е регистрирано по ЗДДС и е пожелало сделката да е облагаема.
  Ако сградата е нова по смисъла на ЗДДС и продавачът (доставчикът) е регистриран по ЗДДС, то тя представлява облагаема доставка.
  Ако обаче продавачът не е регистриран по ЗДДС или е регистриран, но не е пожелал сделката да е облагаема, то в тези случаи доставката е освободена и не се начислява ДДС.
  По смисъла на § 1, т. 5 от ЗДДС нови са сградите, които са изградени на етап "груб строеж" или не са изминали 60 месеца (5 години) от датата на издаване на разрешение за строеж (удостоверение за въвеждане в експлоатация) за сградата.
  В конкретния случай следва да проверите дали лицето, от което регистрираното по ЗДДС лице е закупило къщата, е било регистрирано по ЗДДС към датата на покупко-продажбата, дали сградата е била нова към този момент и дали е избрало сделката да е облагаема. В случай, че сделката е облагаема, следва да се издаде фактура и да се начисли ДДС.
  Същите обстоятелства следва да се проверят и при новата покупко-продажба на сградата. При всички положения обаче ако продаде имота, след като продавачът се е дерегистрирал по ЗДДС, ДДС няма да се начисли. Ако обаче продажната цена надхвърли 50 000 лв., лицето пак ще трябва да се регистрира по ЗДДС, на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->