Потребител

Осигуряване на лице с намалена работоспособностЗдравейте.

В ЗДДФЛ чета чл.18 (2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

Лицето е назначено на основна заплата 340 лв. брутно. Това означава ли, че не трябва да намалявам месечната данъчна основа? Как стои въпросът със сумата на годишните данъчни основи?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Да, действително сумата на данъчната основа за месеца се намалява с 660 лв, когато лицето е с намалена работоспособност установена с решение на ТЕЛК, НЕЛК и т.н.
  Годишната данъчна основа се намалява съответно с 12 х 660 = 7920 лв.
  Облекчението се ползва или помесечно или годишно, тоест не може да приложите и двете едновременно.
  В посочения от вас случай, при 340 лв брутно възнаграждение лицето няма да дължи данък, тъй като при приспадане на осигурителните вноски сумата ще бъде по-малко от 660 лв. и при прилагане на месечното облекчение лицето няма да дължи ДДФЛ.
  • 31 Oct 2013 14:58
  • (Потребител)
  • 0
  Много благодаря
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->