Потребител

Продажба на автомобил под балансовата стойност. ОсчетоводяванеЗдравейте.

На 01.12.2012 г е заведен лек автомобил като ДМА с отчетна стойност 7000 лв. Автомобилът е закупен с използване на данъчен кредит. Начислената амортизация е 1458,30, а остатъчната стойност е 5541,70. На 7.10.2013 г. продаваме автомобила с продажна цена 5000 лв, ДДС 1000 лв. или общо за 6000 лв. с ДДС.

По какъв начин трябва да стане осчетоводяването, тъй като по мои изчисления трябва да се осчетоводят още 108,34 лв ДДС, които да влязат в дневник продажби (5541,70-5000=541,70*0,2=108,34).

Този случай е особен, моля помогнете. Благодаря предварително.Отговори

 • Здравейте,

  Не мисля ,че трябва да правите доначисляване на ДДС до размера на балансовата стойност.
  Независимо от това, че данъчната основа при продажбата е по-ниска от данъчната основа при покупката, не се извършва и корекции на ползван данъчен кредит, защото продажбата на активи не е сред посочени в разпоредбите на чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС.

  Имайте предвид ,че в ЗДДС има някои особени случаи за определяне на данъчната основа, посочени в чл. 27. По смисъла на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС данъчната основа е пазарната цена при доставки между свързани лица.

  Що се отнася до осчетоводяването
  1. За продажбата
  Дт 411 -5 000 / Кт 705 - 5 000 (продажната цена)
  Дт411 / Кт4532 – 1000 дължимото ДДС
  2. За отписване на актива
  Дт 705 – 5541,70 (балансовата стойност)
  Дт 241 – 1458,30
  Кт 205 - 7000 (отчетната стойност)

  При продажбата е реализирана нетна загуба от 541,70 лв.


  • 31 Oct 2013 14:22
  • (Потребител)
  • 2
  Благодаря много
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->