Людвиг Георгиев Людвиг Георгиев ФорКом майстор сладкар

Прекратяване на трудов договор по чл.326Здравейте,

След като се прекратява трудовия договор по чл.326 ал.1 при навършени 6 месеца, имам ли право на обещетение от Бюрото по труда? Какво трябва да направя?Отговори

 • Здравейте,

  В случай, че сте прекратили договора си по ваше желание, ще имате право на обезщетение за безработица в минимален размер и за минимален срок.
 • Здравейте,
  Бих искала да попитам за правата си по следния казус:
  На 13.08.2014 г. подадох при бившия си работодател молба за освобождаване по взаимно съгласие на основание чл.325, ал.1 от Кодекса на труда, като ми отговориха, че документите ми ще са готови след половин час. След изтичане на времето ми връчват заповед със същата дата /13.08.2014 г./, в която ме освобождават по чл.326, ал.1 от КТ, считано от дата 13.08.2014 г., като цитират подадената от мен молба, която не се счита за предизвестие /тя е по взаимно съгласие/. Освен това цитират в заповедта, че дължа обезщетение за неспазено предизвестие. Към настоящия момент не са ми изплатили отработената заплата за месец юли 2014 г. В тази връзка се обръщам към Вас да попитам дали са длъжни да ми изплатят заплатата и по какъв начин мога да си я потърся? Разчитам на Вашето съдействие, като Ви благодаря предварително!
  Пламена Стоянова
 • Здравейте,

  В случай, че в молбата си сте посочили предложение за прекратяване на договора по чл. 325, ал. 1, т.1 от Кодекса на труда, работодателят ви има право само да се произнесе по нея дали е съгласен или не. В случай че е съгласен той може директно да издаде заповед за прекратяване от посочената от вас дата с основание "чл. 325, ал. 1, т.1 от Кодекса на труда" но не и да променя основанието.
  Ако той не е бил съгласен с отправеното от вас предложение е трябвало да ви отговори писмено, че не е съгласен и, че сте длъжна да отработите предизвестието си.
  Що се отнася до обезщетението - Работодателят ви няма право да задържа изплащането на възнаграждение дори за прихващане на суми дължими от служителя. Той има право да търси правата си по съдебен ред и да отправи съдебен иск за заплащане на дължимите от служителя обезщетения но не и да ги удържа от трудовото възнаграждение.

  Вие също имате право да търсите правата си по съдебен ред, като трудовите спорове се разглеждат безплатно от съдилищата. Давностния срок за искове по трудови спорове е 3 години от датата, на която плащането е станало дължимо.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->