ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Вписване на стаж по чл. 222, ал. 1 в ТКЗдравейте!

Освободили сме служителка по чл.328, ал.1 от Кодекса на труда, считано от 30.09.2013г. След един месец тя идва и представя трудова книжка и Декларация по чл.222, ал.1, с които удостоверява, че за последния месец от 30.09.2013 до 30.10.2013г. не е сключвала трудов договор и не е получавала обезщетения. По същия член ние и дължим такова за оставане без работа един месец, след съкращаването в размер на брутното трудово възнаграждение за един месец. В задната част на трудовата книжка вписвам изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от 30.09.2013 до 30.10.2013 и сумата на брутното трудово възнаграждение (основна заплата + клас за прослужено време) и издавам УП-3 за осигурителен стаж за един месец за периода от 30.09.2013 до 30.10.2013г.

Правилно ли съм постъпила, защото служителката иска в трудовата й книжка да се впише този допълнителен месец като трудов стаж, а според мен той е само осигурителен. Трудовият стаж е това време, през което лицето се намира в трудово правоотношение, а нейното с нас е прекратено от 30.09.2013г.

Предварително благодаря!
Пенка Дончовска - РусеОтговори

  • Здравейте,

    Да, правилно сте постъпила. Периодите, за които на лицата са изплащани обезщетения за оставане без работа се зачитат за осигурителен стаж, но не могат да бъдат зачетени за трудов стаж, тъй като не е съществувало трудово правоотношение.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->