Ivaylo Tsekov Ivaylo Tsekov Потребител

Работно времеЗдравейте!

Работя в отдалечен планински обект (250 км. от администрацията на предприятието, 12 км. от най-близкото населено място, 1000 м надморска височина) при трудно проходими пътища при зимни условия. Техниката която поддържаме е с непрекъснат експлоатационен цикъл и се обслужва минимум от 2-ма дежурни, работещи на смени за едноседмичен период при сумарно отчитане на работното време. Според работния график половината от времето по време на работната седмица не се отчита като работно време.

1. Какъв е статута ми от гледна точка на трудовото законодателство, за времето през което не съм на смяна през работната седмица?

2. При работен цикъл 1 седмица на обекта (84 работни часа от 168), 2 седмици почивка винаги се работи с недостиг на работни часове - какъв е статуса ми на осигурено лице при недостиг на работни часове? Колега навърши пенсионна възраст, но заради недостиг на работни часове трябва да отработва преди пенсиониране допълнително време.

3. При необходимост от извършване на работа свързана с профилактика, аварии, допълнителни работи по обслужваните съоръжения по време на работната седмица но извън предвидения работен график - това извънреден по смисъла на КТ труд ли е или влиза в задълженията ми извън работно време?

4. Какво трябва да се направи при противоречие между вътрешно ведомствени документи регламентиращи организацията на труда и национални такива?

5. А при организация на труда базирана на устни заповеди?

Надявам се на Вашето компетентно мнение. Благодаря Ви.Отговори

 • Здравейте,

  За да се отговори конкретно на поставените въпроси е нужно да се събере допълнителна информация, която не сте посочили в запитването си.
  1. Статута на работещите се определя от трудовото им правоотношение (условията вписани в трудовия договор)
  2. При подобни работни цикли обикновено се въвежда сумирано изчисляване на работното време. В случай че работите при СИРВ и работодателят ви не може да уплътни работното ви време, ще бъде налице престой, който не епо вина на работника, за което време той има право на възнаграждение и това време му се зачита за осигурителен стаж. Все пак и тук зависи от уговорките в трудовия договр.
  3. При необходимост да се работи в повече при определени ситуации, отработеното в повече може да бъде зачетено като извънреден труд само ако надвишава нормалното работно време за периода на сумиране при СИРВ и нормалното работно време за месеца, в който се полага труда при подневно отчитане на работното време.
  4. Не съм сигурен, че разбирам за какво противоречие става въпрос тъй като организацията на труда в предприятията е изцяло в ръцете на техните ръководства. Това е така тъй като работодателят най-добре познава спецификите на работния процес и в неговата компетенция и задължения е да съобрази с тях организацията на труда в предприятието.
  5. Според действащото законодателство организацията на труда трябва да бъде разписана в правилник за вътрешния трудов ред в предприятието. В отделни случаи се допуска промяна на организацията на работния процес но това става с издаването на писмени заповеди от работодателя.

  Надявам се да съм отговорил, поне отчасти, на поставените въпроси.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->