ЦВЕТКА АНГЕЛОВА ЦВЕТКА АНГЕЛОВА Потребител

Забавена декларация за обезщетения при бременност и ражданеТретият болничен за бременност и раждане, този до 135 дни, изтича на 25.09.2013 г. До 15.10.2013 не сме подали декларация за изплащане на обезщетение до 410 дни. Как да процедираме?Отговори

 • Здравейте,

  При положение, че на 25-ти септември изтича третият болничен, то от 26-ти септември лицето е трябвало да подаде към работодателят Декларация по чл. 163 ал. 1 от КТ (приложение 7 от наредбата за работното време, почивките и отпуските). Тази декларация, заедно с копието от акта за раждане се добавя към досието на лицето. Към същата дата се изготвят следните документи: Заповед на основание чл. 163 ал. 1 от КТ и чл. 45 ал. 1 т. 2 от Наредбата за работно време, почивките и отпуските + Заявление-Декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основани чл. 50 ал. 1 и чл. 51 от КСО (тези документи се предават в НОИ).
  Ако лицето имащо право на обезщетение е подало Декларация по чл. 163 ал. 1 от КТ (приложение 7 от наредбата за работното време, почивките и отпуските) на 26-ти или до края на м. Септември, то работодателят е трябвало да подаде необходимите документи до 15-ти Октомври. В момента трябва да се подадат със закъснение, за което подлежи на санкция от НОИ.
  Вторият вариант, при които лицето се е явило при работодателят през м. Октомври, то документите трябва да се предадат до 15.11.2013 г., но към тях трябва да се добавят обяснение за забавата. За периода от 26.09.2013 г. до датата на явяване на лицето при работодателят то би следвало да бъде в неплатена отпуска.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->