Дона Балканска Дона Балканска Център за професионално обучение " Интелект " - град Пловдив Счетоводител

Надзорна политика на КФНИнвестиционен посредник дава 20 000 лв. заем на фирма. Как ще се отрази това на капиталовата адекватност на посредника? Има ли срок за сезиране на КФН?Отговори

 • Здравейте,

  Отражението на заема върху показателите за капиталова адекватност и ликвидност на дружеството ще зависи от много показатели, сред които са срокът, валутата, в която е деноминиран, кредитния риск на заемополучателя и общата сума на експозициите към него.

  Отделно от месечните отчети за капиталова адекватност и ликвидност при следните случаи инвестиционният посредник е длъжен да уведомява комисията най-късно до следващия работен ден:

  1. от датата, на която стойността на собствения му капитал е под 110 % от изискуемия минимум в размер на 62 500 лв. (25% от 250 000 лв.), при условие че не извършва сделки за собствена сметка с финансови инструменти и/или поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. В случай че инвестиционният посредник извършва посочените в предното изречение сделки, то трябва да уведоми КФН при спадане на собствения му капитал под 110% от 375 000 лв. (25% от 1 500 000 лв.).

  2. от датата, на която не отговаря на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност по тази наредба;

  3. от датата на възникване на всяка голяма експозиция (над 10% от собствения капитал на дружеството).

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 4, ал. 1 и ал. 4, чл. 77, чл. 78, чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от Наредба № 35 от 17 октомври 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

  Поздрави,
  Виктор Баталов

  • 28 Oct 2013 11:18
  • Дона Балканска (Потребител)
  • Компания: Център за професионално обучение " Интелект " - град Пловдив
  • 0
  Благодаря.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->