Silvia Stoyanova Silvia Stoyanova Потребител

Начало на дейност и осигуровки на собственик на ЕООДЗдравейте, имам нужда от разяснение по следните казуси:

1. Собственик и управител съм на ЕООД и ще се осигурявам като СОЛ. На този етап, понеже фирмата е новорегистрирана и няма постоянни, регулярни постъпления, а работи с единични поръчки през няколко месеца, бих желала да ме информирате по отношение на моето осигуряване. Възможно ли е в месеца, когато имам постъпления да се осигурявам, а в периодите, когато няма поръчки – да не се осигурявам? Каква точно е процедурата? Какви документи, къде и в какви срокове се подават и в двата случая?

2. Кой момент и коя операция се счита за стартиране на дейност на фирмата?

3. Закриването на набирателната сметка и изтеглянето на уставния капитал от нея и откриването на разплащателна сметка смятат ли се за начало на дейността на фирмата?

Благодаря ви!Отговори

 • Здравейте,

  За започване на дейност може да се зачете всяка дейност по управление на дружеството - сключване на договор за продажба, наем или друг вид, издаване на фактура банкова операция и т.н.
  По отношение на осигуряването - можете да се осигурявате само в месеците, в които дружеството е извършвало дейност. За целта се подават декларации за започване, възстановяване и прекъсване на осигуряването на самоосигуряващо се лице. Декларацията се подава в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес на самоосигуряващия се, за който се подава.
  Например: фирмата има дейност от 15.10.2013 г. до 27.11.2013 г.
  В случая трябва да подадете декларация за започване или възстановяване на осигуряването от 15.10.2013 г.
  След прекъсването на дейността трябва да подадете декларация за спиране или прекъсване на осигуряването от 28.11.2013 г.
  Имайте предвид, че ще трябва да подавате и декларации за започване на здравно осигуряване като безработно лице (16.80) за всеки период, в който фирмата не извършва дейност и вие не сте осигурена на друго основание.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->