Евгения Илиева Евгения Илиева Потребител

Декларация 1 и обезщетение по чл. 224 от КТЗдравейте!

На напуснал служител е изплатено обезщетение по чл. 224 от КТ. В Декларация образец 1 изплатеното обезщетение и удържаният данък отразяват ли се - става въпрос за т. 29, 31, 31 а и 34?Отговори

 • Здравейте,

  Сумата на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда се добавя към облагаемия доход по чл. 24 от ЗДДФЛ, посочен в точка 31 от Декларация образец 1. Съответно в точка 31А се посочва и начисленият данък върху сумата на това обезщетение.

  В точка 29 се попълва брутното трудово възнаграждение на служителя само ако в точка 12.4 е попълнено "1", тоест работодателят дължи вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

  В точка 34 се попълва сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване. За работещите по трудови правоотношения месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. Обезщетението по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда не е част от трудовото възнаграждение, а освен това не е елемент на осигурителния доход, поради което не се взема предвид при определяне на сумата по точка 34.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите
  в чл. 17 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, както и в Указанията за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" към Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря много!
 • Здравейте,
  Съгласна съм с г-н Баталов само за уточнение тъй като във въпроса Ви има едно пояснение " че обещетението е на напуснал служител"
  Когато се изплаща обезщетение по чл 224 ал.1 в месец следващ този за който се отнася и лицето няма реално отработени дни , а има само сума, то в образец 1 дава грешка. Затова Ви съветвам в този случай да подадете тази сума с код корекция в предходен месец или в месец в който има поне един отработен ден по начина по който е описан по- горе от г-н Баталов.

  Поздрави В.Дадова
 • Благодаря за уточнението! Служтелят напуска, считано от 01 октомври. Месец септември му е пълен работен, ще включа обезщетението в декларацията за месец септември.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->