Виолета  Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

Продажба на мостраЗдравейте,

През 2011 г. местно ЮЛ получяава доставка на специфични стоки за военни цели от МЮЛ. В приемо предавателния протокол освен стоките е предоставен продукт за мостра. М.08/2012 г. мострата е продадена. Издадана е фактура с количество, ед. цена и стойност. Фактурата е платена от получателя. Осчетоводена е по сметка Д/т 411/702     4532. Сделката е приключена 2012 г. и отчетен финансов резултат 702/123, т.е без да има доставна стойност.

На 08/10.2013 г.п олучава писмо от завода с текст "Приложено изпращаме Ви ф-ра №..." Фактурата е за същото количество, ед.цена и стойност, като му е обяснено, че продукта не отговаря на изиискванията им.

Правилно ли е сделката да се префактурира, или следва да бъде издадено кредитно известие към ф-рата от 2012 г.?

Моля за вашата компетентна помощ!
Предварително Ви благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    До колкото разбирам клиентът, на който сте продали стоката през 2012 година Ви връща стоката в 2013 и Ви издава фактура за това. Това не е правилно. В този случай следва да бъде издадено кредитно известие в съответствие с разпоредбите на чл. 115 от ЗДДС а именно поради разваляне на доставката, по която надлежно е била издадена данъчна фактура.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->