Вени Василева Вени Василева Главен счетоводител

Съкращаване на щата ли е?В книжарница работят 2 служителки всяка с работно време 4 ч. дневно. Едната напуска. Работодателят решава, че иска в книжарницата да работи 1 служител на пълно раб. време - 8 ч. дневно. Останалата служителка заявява устно, че не желае да й се увеличи работното време на 8ч. Работодателят иска да прекрати договора с нея и да назначи друг човек на 8 ч. дневно. Може ли служителката да бъде уволнена поради съкращаване на щата и какви документи да се оформят, за да се докаже промяната в щата и нежеланието на служителката да работи при новите условия?Отговори

  • Здравейте,

    Моето мнение е, че това не може да се оформи като съкращаване на щата.
    Съкращаване на щата би било ако нуждата от тази длъжност е отпаднала за по-дълъг период напред. В случай че съкратите длъжността и веднага назначите друг работник или служител на същата или сходна длъжност има риск съкратения работник да бъде възстановен от съда.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->